Demo
  • خانه
  • اخبار
  • گزارش جشنواره در ضمیمه دانش امروز روزنامهٔ اطلاعات

گزارش جشنواره در ضمیمه دانش امروز روزنامهٔ اطلاعات

ضمیمه دانش امروز روزنامهٔ اطلاعات گزارشی علمی از جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۵ در صفحهٔ اول و صفحهٔ سوم خود چاپ کرده است که می‌توانید پی‌دی‌اف آن را دانلود کنید. همچنین متن این گزارش در سایت روزنامهٔ اطلاعات قرار گرفته است.

صفحه اول

صفحهٔ اول گزارش جشنواره در ضمیمه دانش امروز روزنامهٔ اطلاعات

صفحه دوم

p2