Demo

افراد تیم اطلاع‌رسانی

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط کوشا اسماعیل‌پور بنیاد دانش آزاد
۲ اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط مهرداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۳ ثبت رویداد در سایت روز آزادی نرم‌افزار بین‌الملل، اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط دانیال بهزادی بنیاد دانش آزاد
۴ نوشتن متن پست‌ها و ایمیل‌ها، اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۵ اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط، نامه‌نگاری با نشریات، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی سیدمسیح علوی بنیاد دانش آزاد
۶ تهیهٔ فهرست گروه‌های مناسب برای اطلاع‌رسانی، نوشتن متن پست‌ها و ایمیل‌ها، اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۷ تهیهٔ فهرست گروه‌های مناسب برای اطلاع‌رسانی، اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد