Demo

افراد تیم پیگیری

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ پیگیری فعالیت سایر تیم‌ها  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۲ پیگیری فعالیت سایر تیم‌ها سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد

افراد تیم اجرایی

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱  تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره  سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲   تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره، تحویل دادن هدایای باقی‌مانده بعد از جشنواره  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳   تدارک و خرید وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد
۴  تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره، انجام کارهای مربوط به پخش زنده و تست سالن قبل از جشنواره مهرداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۵ خرید وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره علی رستمی بنیاد دانش آزاد
۶ خرید وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره کوشا اسماعیل‌پور بنیاد دانش آزاد
۷ بسته‌بندی پکیج‌ها سید محمد جواد فیض‌آبادی ثانی دانشگاه صنعتی شریف
۸  تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره پژمان جهانی  
۹  تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره حمیدرضا گودرزی  
۱۰ تحویل دادن هدایای باقی‌مانده بعد از جشنواره رامین فیاض‌زاده بنیاد دانش آزاد

 

سید محمد جواد فیض‌آبادی ثانی

افراد تیم سنجش علمی ارائه‌ها

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱  سنجش علمی ارائه‌ها و کارگاه‌های جشنواره سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲  سنجش علمی ارائه‌ها و کارگاه‌های جشنواره، هماهنگی جای جلسات و هماهنگی با ارائه‌دهنده‌ها  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳ سنجش علمی ارائه‌ها و کارگاه‌های جشنواره دانیال بهزادی بنیاد دانش آزاد

افراد تیم مذاکره با اسپانسر

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱  مذاکره با شرکت لحظه‌نگار سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲  مذاکره با شرکت میهن  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳ مذاکره با سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ماردین سید علی حسینی  
۴ مذاکره با شرکت پارس‌پک علی رستمی بنیاد دانش آزاد
۵ مذاکره با شرکت سفرهای طلایی علیرضا پورعابدین  

افراد تیم اتاق فرمان

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ هماهنگی پخش زنده و مسئولیت اتاق فرمان در سالن خوارزمی مهردداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۲ مسئولیت اتاق فرمان در دانشکدهٔ کامپیوتر پژمان جهانی  
۳ مسئولیت اتاق فرمان در دانشکدهٔ کامپیوتر سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۴ مسئولیت اتاق فرمان در آمفی‌تئاتر مرکزی سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۵ مسئولیت اتاق فرمان در دانشکدهٔ کامپیوتر امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد
۶ مسئولیت اتاق فرمان در دانشکدهٔ کامپیوتر امین مترصل  

افراد تیم عکس‌برداری

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱  هماهنگی با عکاس‌ها و آپلود همهٔ عکس‌ها در سایت مگا سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲ هماهنگی با عکاس‌ها و انتخاب عکس‌های منتخب سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳ عکاسی از جشنواره و جلسات قبل از جشنواره مهرداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۴ عکاسی از جشنواره سیدمسیح علوی بنیاد دانش آزاد
۵ عکاسی از جشنواره بهداد عابدی  
۶ عکاسی از جشنواره هلیا میرزازاده  

افراد تیم فیلم‌برداری

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ هماهنگی با فیلم‌بردارها، تدوین و آپلود فیلم‌ها سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲ هماهنگی با فیلم‌بردارها، انتخاب عکس‌های بندانگشتی برای فیلم‌ها سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳ هماهنگی با فیلم‌بردارها و اجارهٔ میکروفون برای ضبط صدا امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد
۴ چک کردن دوربین‌ها در روز جشنواره حمیدرضا گودرزی  
۵ فیلم‌برداری در سالن آمفی‌تئاتر مرکزی احمد طاهری  

افراد تیم اطلاع‌رسانی

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط کوشا اسماعیل‌پور بنیاد دانش آزاد
۲ اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط مهرداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۳ ثبت رویداد در سایت روز آزادی نرم‌افزار بین‌الملل، اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط دانیال بهزادی بنیاد دانش آزاد
۴ نوشتن متن پست‌ها و ایمیل‌ها، اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۵ اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط، نامه‌نگاری با نشریات، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی سیدمسیح علوی بنیاد دانش آزاد
۶ تهیهٔ فهرست گروه‌های مناسب برای اطلاع‌رسانی، نوشتن متن پست‌ها و ایمیل‌ها، اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۷ تهیهٔ فهرست گروه‌های مناسب برای اطلاع‌رسانی، اطلاع‌رسانی در گروه‌ها و سایت‌های مرتبط امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد

افراد تیم طراحی و چاپ

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ بخش نقاشی روی پارچه  ابتسام آخرتی  
۲ چاپ پوسترها و سایر طرح‌های گرافیکی مهرداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۳ چاپ اسامی ارائه‌دهنده‌ها روی سرتیفیکیت جشنواره امین خلیقی  
۴ چاپ پوسترها و سایر طرح‌های گرافیکی، ایده‌پردازی پوستر سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۵ چاپ پوسترها و سایر طرح‌های گرافیکی، ایده‌پردازی پوستر سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۶ اصلاح لوگوی بنیاد دانش آزاد محمدمهدی محمدی بنیاد دانش آزاد
۷ طراحی پوستر و سایر طرح‌های گرافیکی جشنواره محمدحسین هوشمندی  

افراد تیم وب‌سایت جشنواره

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ راه‌اندازی وب‌سایت سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲ توسعه و تکمیل محتوای وب‌سایت  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳ اوپتیمایز کردن فونت وب‌سایت امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد

افراد تیم هماهنگی با دانشگاه

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
  هماهنگی با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شریف، سفارش ناهار سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۱  هماهنگی با دانشگاه شریف برای گرفتن سالن جابر، سالن آمفی‌تئاتر مرکزی، تالارها، سالن خوارزمی و کلاس‌های دانشکدهٔ کامپیوتر،تهیهٔ اینترنت روز جشنواره، هماهنگی با حراست، گرفتن سالن سلف میلاد عامری انجمن علمی دانشکدهٔ کامپیوتر دانشگاه شریف
۲ هماهنگی با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شریف، هماهنگی با دانشگاه شریف برای گرفتن سالن آمفی‌تئاتر مرکزی، گرفتن سالن سلف، سفارش ناهار  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد

افراد تیم انتشار محتوا

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ ویرایش متن انگلیسی گزارش جشنواره در ویکی بین‌المللی روز آزادی نرم‌افزار دانیال بهزادی بنیاد دانش آزاد
۲ تکمیل پروپوزال جشنواره، ترجمهٔ گزارش جشنواره به انگلیسی در ویکی بین‌المللی روز آزادی نرم‌افزار سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۳  تکمیل پروپوزال جشنواره  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد

افراد تیم نامه‌نگاری

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ پاسخگویی تلفنی و ایمیلی به افراد سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲ نامه‌نگاری با خبرگزاری‌ها سیدمسیح علوی بنیاد دانش آزاد
۳  پاسخگویی تلفنی و ایمیلی به افراد  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد

افراد تیم مستندات

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ مدیریت و مرتب‌سازی تمام مستندات مربوط سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲  مدیریت و مرتب‌سازی تمام مستندات مربوط  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳ تایپ کردن نامه‌ها از روی تصویر آن‌ها امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد

مجری و تیم اجرا

ردیف مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱  آماده کردن متن سخنان مجری سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲ هماهنگی با مجری در روز جشنواره سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳  مجری جشنواره حسین کمالزاده دانشگاه صنعتی شریف

تیم هماهنگی با خبرنگارها

ردیف مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱  هماهنگی با خبرنگارها در روز جشنواره سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲  هماهنگی با خبرنگارها در روز جشنواره سیدمسیح علوی بنیاد دانش آزاد
۳ هماهنگی با خبرنگارها در روز جشنواره سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد

تیم پذیرایی

ردیف مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ تامین خوراکی‌های آمفی‌تئاتر مرکزی محسن رجبی  
۲  هماهنگی پذیرایی در دانشکدهٔ کامپیوتر سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۳ خریدن آب معدنی در روز جشنواره وحید عالم‌فرد  
۴  هماهنگی پذیرایی در آمفی‌تئاتر مرکزی، توزیع ناهار سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۵ توزیع ناهار رعنا فیاض‌زاده  
۶ پذیرایی در دانشکدهٔ کامپیوتر سید محمد جواد فیض‌آبادی ثانی دانشگاه صنعتی شریف

تیم تدارکات روز جشنواره

ردیف مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ آماده کردن وسایل در روز جشنواره کوشا اسماعیل‌پور بنیاد دانش آزاد
۲ آماده کردن وسایل در روز جشنواره عرفان بشارت  
۳ آماده کردن وسایل در روز جشنواره مهرداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۴ آماده کردن وسایل در روز جشنواره دانیال بهزادی بنیاد دانش آزاد
۵ آماده کردن وسایل در روز جشنواره امین خلیقی  
۶ آماده کردن وسایل در روز جشنواره محسن رجبی  
۷ آماده کردن وسایل در روز جشنواره، تحویل دادن بسته‌های جشنواره به شرکت‌کننده‌ها زهرا رحیمی  
۸ آماده کردن وسایل در روز جشنواره، تحویل دادن بسته‌های جشنواره به شرکت‌کننده‌ها علی رستمی بنیاد دانش آزاد
۹  آماده کردن وسایل در روز جشنواره، چک کردن موارد مورد نیاز از روی چک‌لیست سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۱۰ آماده کردن وسایل در روز جشنواره وحید عالم‌فرد  
۱۱ آماده کردن وسایل در روز جشنواره سیدمسیح علوی بنیاد دانش آزاد
۱۲  آماده کردن وسایل در روز جشنواره، چک کردن موارد مورد نیاز از روی چک‌لیست، آماده کردن سالن آمفی‌تئاتر مرکزی سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۱۳ آماده کردن وسایل در روز جشنواره رامین فیاض‌زاده بنیاد دانش آزاد
۱۴ آماده کردن وسایل در روز جشنواره رعنا فیاض‌زاده  
۱۵ آماده کردن وسایل در روز جشنواره سید محمد جواد فیض‌آبادی ثانی دانشگاه صنعتی شریف
۱۶  آماده کردن وسایل در روز جشنواره، چک کردن موارد مورد نیاز از روی چک‌لیست امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد
۱۷ آماده کردن وسایل در روز جشنواره حمیدرضا گودرزی  
۱۸ آماده کردن وسایل در روز جشنواره امین مترصل  

افراد تیم برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ هم‌فکری جهت رفع مشکلات پیش از برگزاری جشنواره دانیال بهزادی بنیاد دانش آزاد
۲  مشخص کردن موضوعات پیشنهادی، معیارهای سنجش علمی، اهداف و برنامهٔ جشنواره سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۳ هم‌فکری جهت رفع مشکلات پیش از برگزاری جشنواره میلاد عامری انجمن علمی دانشکدهٔ کامپیوتر دانشگاه شریف
۴ مشخص کردن موضوعات پیشنهادی، معیارهای سنجش علمی، اهداف و برنامهٔ جشنواره سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۵ هم‌فکری جهت رفع مشکلات پیش از برگزاری جشنواره محمدحسین هوشمندی