Demo
  • خانه
  • معرفی
  • بنیاد دانش آزاد

بنیاد دانش آزاد

با شروع فعالیت و برگزاری جلسات کاربری و بحث و گفت‌وگو بین کاربران نرم‌افزارهای آزاد در ایران و بررسی عوامل پیدایش و رشد نرم‌افزار آزاد در جامعه‌ٔ جهانی به این نتیجه رسیدیم که برای گسترش نرم‌افزار آزاد در جامعه، نیازمند فعالیت عمیق‌تر در همه‌ٔ جنبه‌‌های اجتماعی هستیم. با بسط دادن عوامل گسترش نرم‌افزار آزاد و بررسی ریشه‌‌های ارتباطی جنبه‌های مختلف نرم‌افزار آزاد و اجتماع، به مفهوم واحدی به نام «دانش آزاد» رسیدیم که سر منشاء تمام تغییرات اجتماعی از جمله ایجاد و گسترش نرم‌افزار آزاد است. از این زمان بود که فعالیت‌های ما از تمرکز بر روی نرم‌افزار آزاد به سمت تحلیل و پیاده‌سازی دانش آزاد به عنوان مفهوم عمومی‌تر و دربرگیرنده‌ٔ نرم‌‌افزار آزاد متمایل شد.

دانش آزاد روشی است که همهٔ افراد در آن می‌توانند مشارکت داشته باشند. مشارکت در دانش آزاد به این معناست که مردم هم تولیدکنندهٔ دانش هستند (دانشمند، مخترع، هنرمند، مکتشف و …)، هم مصرف‌کنندهٔ آن، هم آموزش دهنده و هم حامی. کسب دانش و گسترش آن در این روش همگانی است. دانش آزاد وابسته به هیچ شخص، گروه یا حکومتی نیست. دانش آزاد روشی تجاری نیست بلکه، زنده ماندن دانش وابسته به مردم است و تولیدکنندگان دانش تنها با حمایت هواداران خود می‌توانند به کارشان ادامه دهند. دانش آزاد تنها به حمایت کسانی احتیاج دارد که به‌جز خود، به جامعهٔ خود هم اهمیت می‌دهند. اگر در حمایت از جامعهٔ خود تنها هستید، بهتر است تا دانش آزاد را هم امتحان کنید.

حمایت هیچ شرکتی پشت دانش آزاد نیست؛ چون جامعه پشتیبان دانش آزاد است. جامعه پشتیبان دانش آزاد است؛ چون حمایت هیچ شرکتی پشت دانش آزاد نیست. این روش حمایتی در جامعهٔ نرم‌افزار آزاد -که یکی از محصولات دانش آزاد محسوب می‌شود- پیاده‌سازی شده است. در جامعهٔ نرم‌افزار آزاد شرکت‌ها پشتیبان نرم‌افزار آزاد نیستند، بلکه شرکت‌های تجاری وابسته به نرم‌افزار آزاد و در اصل وابسته به جامعه شده‌اند.

جهت آشنایی بیشتر با بنیاد دانش آزاد، ویکی بنیاد دانش آزاد را مطالعه کنید!

۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹ تا ۱۷