Demo
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

حمایت مالی از جشنواره

جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار با حمایت افراد جامعه برگزار می‌شود. شما هم می‌توانید حامی جشنواره باشید. جهت حمایت مالی می‌توانید از طریق فرم زیر اقدام کنید.

”نرم‌افزار آزاد بیش از هر چیز

به پشتیبانی جامعه متکی هست“