Demo

اعلامیهٔ فراخوان ارسال مقالات

جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران مورخ ۹ مهر ۱۳۹۴ در دانشگاه صنعتی شریف، در دو بخش عمومی و کارگاه‌ها و با محوریت معرفی، ترویج، افزایش کاربرد و استفاده، جذب مشارکت و حمایت جامعه و تولید در زمینهٔ نرم‌افزار آزاد برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند مقالات و موضوعات پیشنهادی خود را جهت ارائه در بخش کنفرانس، پوستر یا کارگاه‌ها تا تاریخ ۲۰ شهریور از طریق صفحهٔ ارسال مقاله، به دبیرخانهٔ جشنواره ارسال کنند، تا پس از داوری، مقالات برگزیده برای ارائه در روز جشنواره اعلام شود. کلیهٔ موضوعات تخصصی یا عمومی در حوزهٔ نرم‌افزار آزاد قابل پذیرش است. برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ روش داوری، معیارهای انتخاب مقالات و نحوهٔ تنظیم و ارسال مقاله صفحهٔ مقالات سایت جشنواره را مطالعه کنید.

مقالات ارسالی تنها با مجوز‌های آزاد قابل پذیرش بوده و در صفحهٔ مقالات منتشر خواهد شد. داوری مقالات در برد عمومی جشنواره در ترللو و بر اساس معیارهای اعلام شده صورت می‌گیرد و نتیجهٔ آن به اطلاع شما عزیزان می‌رسد. سپس درصورت عدم پذیرش مقاله جزئیات داوری به فرستنده ارائه می‌شود و به او فرصتی داده می‌شود تا اصلاحات مربوطه را انجام دهد و مقاله را مجددا برای داوری نهایی ارسال کند. لازم به ذکر است خود نویسنده نیز می‌تواند با عضویت در برد عمومی جشنواره در بحث‌های مرتبط با داوری مقاله‌‌اش سهیم باشد و از آن دفاع کند یا در نظرخواهی که در رابطه با هر ملاک صورت می‌گیرد، شرکت کند.

به امید دیدار شما در روز آزادی نرم‌افزار تهران

۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹ تا ۱۷