Demo
خطا
  • The page you are trying to access does not exist.

حمایت مالی از جشنواره

جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار با حمایت افراد جامعه برگزار می‌شود. شما هم می‌توانید حامی جشنواره باشید. جهت حمایت مالی می‌توانید از طریق فرم زیر اقدام کنید.

حمایت مالی افراد جامعه

ریز حمایت‌های مالی امسال توسط افراد جامعه

حمایت شما بیش از مبلغ آن برای جامعه نرم‌افزار آزاد سودمند خواهد بود.

 تاریخ واریز وجه میزان حمایت (به تومان)
مورد مصرف
1394-08-03 16:12:36 30000 چاپ کالاهای تبلیغاتی مانند پیکسل و ...
1394-07-08 16:30:16 10000 تمام موارد
1394-07-08 14:55:34 20000 تمام موارد
1394-07-08 14:05:45 10000 مخارج عمومی بنیاد دانش آزاد
1394-07-08 12:25:09 5000 تمام موارد
1394-07-08 09:31:47 5000 تمام موارد
1394-07-08 03:52:42 50000 تمام موارد
1394-07-07 11:01:27 35000 اینترنت و پخش زنده و ...
مخارج عمومی بنیاد دانش آزاد
1394-07-06 21:10:31 10625 تمام موارد
1394-07-06 09:10:15 25000 تمام موارد
1394-07-04 13:37:40 10000 تمام موارد
1394-07-03 11:48:20 30000 تمام موارد
1394-06-31 08:28:58 50000 تمام موارد
1394-06-30 08:52:29 50000 تمام موارد
1394-06-28 22:24:41 10000 تمام موارد
1394-06-26 11:25:46 10000 تمام موارد
1394-06-25 16:28:00 10000 پذیرایی
ناهار
چاپ کالاهای تبلیغاتی مانند پیکسل و ...
1394-06-23 13:16:12 500000 تمام موارد
1394-06-20 10:59:54 6950 تمام موارد
1394-06-19 09:09:50 20000 تمام موارد
1394-06-19 08:27:40 5000 پذیرایی
1394-06-14 11:57:12 20000 پذیرایی
ناهار
خرید هدایا
چاپ پوستر و بنر
چاپ کالاهای تبلیغاتی مانند پیکسل و ...
اینترنت و پخش زنده و ...
مخارج عمومی بنیاد دانش آزاد
تمام موارد
1394-06-13 14:37:09 10000 تمام موارد
1394-06-12 16:34:08 10000 تمام موارد
1394-06-12 13:55:58 5000 تمام موارد
1394-06-10 13:51:40 100000 تمام موارد
1394-06-09 23:46:28 19375 تمام موارد
1394-06-09 01:25:28 15000 تمام موارد
1394-06-06 16:24:40 25000 تمام موارد
1394-06-06 08:34:38 10000 تمام موارد

به جهت حفظ محرمانگی در این فهرست نام افراد منتشر نشده است.

نتایج 1 تا 30 از کل 51 نتیجه

۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹ تا ۱۷