Demo

Application های قشنگ با Qt

آموزشی مبتنی بر سیستم عامل Ubuntu و با استفاده از Qt بطور خاص QML و C++ همچنین ارتباط این دو زبان با هم جهت خلق و توسعه نرم افزارهای زیبای دسکتاپ و همراهی قدرتمند C++ 14. منتخب نکات ارایه شده در دوره های آموزشی مختلف و به روز در خارج از کشور.

در این کارگاه برنامهٔ بازی ۲۰۴۸ با Qt نوشته شد. جزییات این کارگاه را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دریافت کنید.

Ali Jafarabadi 2048 Qt min

۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹ تا ۱۷