Demo

کارگاه آردوینو

در این کارگاه در ابتدا در مورد سخت‌افزار آزاد و چرایی و چیستی آن به صورت دسته‌جمعی بحث و گفت و گو شد و افراد حاضر در آن به جمع‌بندی کلی در مورد سخت‌افزار آزاد رسیدند.

سپس توضیحی درمورد آردوینو و Arduino IDE (توضیحات بیشتر در arduino.cc) داده شد و به انجام دو پروژه‌ی blink یا چشمک زدن LED   و fade شدن یا محو شدن LED اشاره کرد که سورس این دو پروژه از طریق Arduino IDE  و از طریق منوی File  و بخش examples قابل مشاهده‌ است

بعد از این دو پروژه ، پروژه‌ی پخش صدا از طریق آردوینو انجام شد.کتابخانه‌ی مورد نظر از طریق این آدرس در دسترس خواهد بود.

فایل کتابخانه باید در دایرکتوری /home/$USER/sketchbook/libraries/ منتقل شود که برای استفاده ، بعد از انتقال و از حالت فرشده خارج کردن از طریق منوی files > sketchbooks  در نرم‌افزار قابل دست‌یابی است.

برای تبدیل صدا به آرایه‌ی اعداد که مورد استفاده در این پروژه بود باید از طریق این ابزار اقدام شود.

 در این کارگاه برپایه‌ی Arduino Uno به انجام پروژه‌ها پرداخته شد

 

Amirhosein Godarzi arduinouno r3 front min

۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۹ تا ۱۷